Prezes Sądu Rejonowego w Brzozowie

 SSR Maria Olszewska

 • pok. nr 103
 • tel.: 13 43 44 809
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Brzozowie

Obowiązki dyrektora Sądu Rejonowego w Brzozowie wykonuje:

Dyrektor Sądu Okręgowego w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

Halina Prugar

 • pok.411
 • tel.13 437 36 60
 • fax.13 436 74 75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dyrektor sądu jest, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, organem sądu.

 • Dyrektor sądu:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
  • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy sądu;
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

  Dyrektor Sądu, jako organ kierujący i odpowiadający za gospodarkę finansową sądu, wykonuje zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, a w szczególności:

  • przygotowuje projekty planu finansowego sądu oraz plan finansowy, a następnie wykonuje budżet;
  • przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym;
  • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  • zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach mu podległych;
  • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
  • prowadzi działalność inwestycyjną sądu.

Stanowisko Rzecznika Prasowego dla sądów okręgu krośnieńskiego funkcjonuje w Sądzie Okręgowym w Krośnie.

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Krośnie.


Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Brzozowie:

ul. 3-go Maja 2a

 • pok. nr 1
 • tel.: 13 43 412 67, 13 43 407 93
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30 - 18:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Wykaz sędziów i referendarzy wraz z podziałem czynności

(stan na dzień 5 czerwca 2017 r.)

 

Imię i nazwisko

Wydział

Podział czynności

SSR Maria Olszewska

I Wydział Cywilny

 

SSR Katarzyna Mawricz-Marczak

I Wydział Cywilny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

SSR Sylwia Szajna

II Wydział Karny

podział czynności

SSR Rafał Leśniak

II Wydział Karny

podział czynności

SSR Joanna Ciepiela

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

Ref. Jolanta Szałajko

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

Ref. Maciej Chudyba

I Wydział Cywilny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

Ref. Łukasz Hydzik

EPU

podział czynności

 


 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Brzozowie

ul. 3-go Maja 2a

36-200 Brzozów

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - Dariusz Pojnar

 • pok. 113
 • tel./fax.: 13 43 44 940
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorzy ds. dorosłych:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zofia Szmigiel

 • pok. 111
 • tel./fax.: 13 43 44 803
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: poniedziałek, środa.

Alicja Fydrych

 • pok. 110
 • tel.: 13 43 412 67, wew. 318
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: wtorek, czwartek.


Kuratorzy ds. nieletnich

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dariusz Pojnar

 • pok. 113
 • tel./fax.: 13 43 44 940
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: wtorek, czwartek, piątek.

Maria Burnat

 • pok. 112
 • tel.: 13 43 44 804
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: poniedziałek, środa.