Uprzejmie informujemy, że na podstawie §1 ust. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U.2014.1683) na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie utworzony został Sąd Rejonowy w Brzozowie, który swoją działalność rozpocznie z dniem 1 lipca 2015 r.

Obowiązki dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego w Krośnie.

 

Informacja Dyrektora Sądu Okręgowego w Krośnie o numerach kont bankowych, które będą obowiązywały dla Sądu Rejonowego w Brzozowie.