Informacja dla osób niepełnosprawnych

Budynki Sądu Rejonowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 2 a oraz Placu Grunwaldzkim 4 są obiektami przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), posiadają podjazdy ułatwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Interesanci niepełnosprawni o ograniczonej sprawności ruchowej, w wypadku konieczności zaparkowania bezpośrednio przed wejściem do Sądu, bądź na parkingu sądowym proszeni są o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie Ochrony Sądu pod numerem telefonu 134341267 o planowanym czasie przybycia i pobytu w Sądzie Rejonowym w Brzozowie - w celu ewentualnego zapewnienia (w miarę możliwości) miejsca do parkowania .

Toaleta dla osób niepełnosprawnych w obu budynkach znajduje się na parterze przy wejściu do Sądu.

Sale rozpraw Sądu Rejonowego w Brzozowie również są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych:
• sala rozpraw nr 5 - poziom parteru (budynek przy ul. 3-go Maja 2 a)
• sale rozpraw nr 8, 9 - poziom parteru (budynek przy Pl.Grunwaldzkim 4).

Pracownik ochrony przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku w Sądzie Rejonowym w Brzozowie  z dnia 21 lipca 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Informacja dla osób niesłyszących

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Rejonowy w Brzozowie udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z Sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt jest możliwy poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail:administracja@brzozow.sr.gov.pl
2. przesyłanie faksów pod nr 134340919

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d