Rejestry Sądowe prowadzone w Sądzie Rejonowym w Brzozowie

NKW - Nowa Księga Wieczysta

ul. 3-go Maja 2a

36-200 Brzozów

tel.: 13 43 44 802


Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu pełnego numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Przeglądarka ksiąg wieczystych