Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Brzozowie

Za 2016 rok:

 

 1. Sprawozdanie MS-S1r  - sprawy cywilne
 2. Sprawozdanie MS-S5r  - sprawy karne
 3. Sprawozdanie MS-S6r  -  w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji  według właściwości rzeczowej
 4. Sprawozdanie MS-S7r  -  z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 5. Sprawozdanie MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 6. Sprawozdanie MS-S16r/18r - w sprawach rodzinnych i nieletnich
 7. Sprawozdanie MS-S20k - w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 8. Sprawozdanie MS-S23k - z czynności komornika
 9. Sprawozdanie MS-S40   - z działalności kuratorskiej służby sądowej

Za I półrocze 2016 roku:

 1. Sprawozdanie MS-S1r  - sprawy cywilne
 2. Sprawozdanie MS-S5r  - sprawy karne
 3. Sprawozdanie MS-S6r  -  w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji  według właściwości rzeczowej
 4. Sprawozdanie MS-S7r  -  z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 5. Sprawozdanie MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 6. Sprawozdanie MS-S16r - w sprawach rodzinnych i nieletnich
 7. Sprawozdanie MS-S20k - w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 8. Sprawozdanie MS-S23k - z czynności komornika
 9. Sprawozdanie MS-S40   - z działalności kuratorskiej służby sądowej

Za rok 2015:

 1. Sprawozdanie MS-S1r  - sprawy cywilne
 2. Sprawozdanie MS-S5r  - sprawy karne
 3. Sprawozdanie MS-S6r  -  w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji  według właściwości rzeczowej
 4. Sprawozdanie MS-S7r  -  z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
 5. Sprawozdanie MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
 6. Sprawozdanie MS-S16r - w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
 7. Sprawozdanie MS-S18r - w sprawach rodzinnych nieletnich
 8. Sprawozdanie MS-S20k - w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
 9. Sprawozdanie MS-S23k - z czynności komornika
 10. Sprawozdanie MS-S40   - z działalności kuratorskiej służby sądowej