Konta bankowe

Opłaty sądowe na rzecz Sądu Rejonowego w Brzozowie można uiścić przelewem na podane poniżej konta.

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 

  • Sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy) w przypadku braku sygnatury oznaczenie wydziału
  • Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
  • Adres zamieszkania
  • Numer karty dłużnika

 

Rachunek dochodów (opłaty i koszty sądowe, grzywny, zaliczka na zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS):

NBP Oddział Rzeszów: 51 1010 0055 1283 0050 6800 0000

 

Rachunek wydatków:

NBP Oddział Rzeszów: 47 1010 1528 0026 2622 3000 0000

 

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, itp.):

BGK Oddział Rzeszów: 63 1130 1105 0005 2160 1520 0003

 

Rachunki sum depozytowych (wadia, kaucje, poręczenia majątkowe, wpłaty grzywien zasądzonych na rzecz Funduszu Pracy): 

BGK Oddział Rzeszów:

 

Waluta PLN: 34 1130 1017 0021 1000 7890 0004 

Waluta USD: 07 1130 1017 0021 1000 7890 0005 

Waluta EUR: 88 1130 1017 0021 1000 7890 0002 

Waluta CHF: 18 1130 10170021 1000 7890 0001 

Waluta GPB: 61 1130 1017 0021 1000 7890 0003


Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym (zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki)

Bank Gospodarstwa Krajowego: 20 1130 1105 0005 2160 1520 0001


 

Wpłaty bankowe, których cel wniesienia nie jest znany (brak powiązania z jakąkolwiek sprawą sądową) i którego nie uda się wyjaśnić w terminie do 60 dni od dnia ich wniesienia, będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-05
Publikacja w dniu:
2018-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-05
Publikacja w dniu:
2018-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzozowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d