Podstawa prawna

Podstawa prawna funkcjonowania Sądu Rejonowego w Brzozowie:

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013.427 j.t. z późn.zm.)