Wykaz sędziów i referendarzy wraz z podziałem czynności

(stan na dzień 5 czerwca 2017 r.)

 

Imię i nazwisko

Wydział

Podział czynności

SSR Maria Olszewska

I Wydział Cywilny

 

SSR Katarzyna Mawricz-Marczak

I Wydział Cywilny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

SSR Sylwia Szajna

II Wydział Karny

podział czynności

SSR Rafał Leśniak

II Wydział Karny

podział czynności

SSR Joanna Ciepiela

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

Ref. Jolanta Szałajko

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

Ref. Maciej Chudyba

I Wydział Cywilny

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności

Ref. Łukasz Hydzik

EPU

podział czynności