Sprawa III RNs 100/18

Sygnatura sprawy:
III RNs 100/18
Rodzaj sprawy
o ustanowienie opieki dla całkowicie ubezwłasnowolnionej Barbary Świstak
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-07-19
Sala:
12
Godzina:
09:50:00
Przewodniczący
Joanna Ciepiela