Sprawa III RNs 4/19

Sygnatura sprawy:
III RNs 4/19
Rodzaj sprawy
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2019-04-25
Sala:
12
Godzina:
10:00:00
Przewodniczący
Joanna Ciepiela