Sprawa III RNs 36/18

Sygnatura sprawy:
III RNs 36/18
Rodzaj sprawy
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-07-19
Sala:
12
Godzina:
11:15:00
Przewodniczący
Joanna Ciepiela