Sprawa III RNs 70/18

Sygnatura sprawy:
III RNs 70/18
Rodzaj sprawy
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Data:
2018-07-19
Sala:
12
Godzina:
13:00:00
Przewodniczący
Joanna Ciepiela